חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת מחלפים
מן התקשורת
סרטון חוצה ישראל
הצטרפו לדיוור הישיר
 
 
 

סגירה פיננסית בקטעים הצפוניים של כביש 6

 

הסכם הזיכיון להקמה, הפעלת ואחזקת קטעי כביש חוצה ישראל בצפון – 3+7 – נחתם בין המדינה לבין הזכיין (קבוצת "שפיר – חוצה ישראל") ביום 15.02.14. מאז ועד לאחרונה התנהלו מהלכים מורכבים – חלקם בתחום המשפטי ורובם בהתדיינות מורכבת שתכליתה להגיע לסגירה פיננסית אשר תאפשר יציאה לדרך של יישום המיזם.
עם השלמת המהלך – אשר הובל על ידי הרשות הממונה (חברת כביש חוצה ישראל) ובחסות וועדת המכרזים הבין משרדית – נערך טקס חגיגי במשרדי החברה לסיום וחתימה על מסמכי הסגירה – זאת בהשתתפות נציגי המדינה – החשבות הכללית ומנכ"ל משרד התחבורה, נציגי הזכיין, הבנקים וצוות הייעוץ המסור מטעם החברה לרבות חברי הנהלת החברה.
הסגירה מאפשרת כאמור לעבור להכנות לשלב היישום, אשר הרכיב המרכזי בו הינו עבודות המוקדמות (אשר יימשכו עד מחצית נובמבר 2015 – מועד בו נקבע מראש כי יחלו עבודות הסלילה במלוא היקפם).

 
20.08.15
 

בשעה טובה ומוצלחת - סגירה פיננסית

 
 
 
 
 
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE