חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת מחלפים
 
 
 
 

הממשלה החליטה לבחון אפשרות לשינוי במבנה התשלומים המוטלים על הנהגים, במטרה לעודד שינוי התנהגות שיתרום להקלה בעומס בכבישים, להקטנת זיהום האוויר ולחלוקה צודקת יותר של נטל התשלומים החלים על הנהגים (מס קנייה, אגרת רישוי וכד').

לשם כך, משרדי האוצר והתחבורה הורו על הקמת וועדת היגוי בין משרדית, הכוללת נציגים ממשרד התחבורה, משרד האוצר ורשות המיסים, שתבחן את הנושא, בין היתר, באמצעות עריכת ניסוי מתאים. חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") התבקשה לסייע לוועדת ההיגוי בכל הנוגע לפרויקט והניסוי שייערך במסגרתו בפן המנהלי/לוגיסטי/התקשרותי.

החל משנת 2012, החברה מלווה את הפרויקט המכונה – פרויקט "נָעִים לְיָרוֹק" ואת הניסוי הנערך במסגרתו.

מטרת הניסוי היא לבחון את השפעתם של תמריצים כספיים על הרגלי הנסיעה של נהגים. דהיינו, האם מתן תמריצים כספיים ייגרמו לנהגים לשנות את זמני ואופני נסיעותיהם, משעות העומס לשעות הפחות עמוסות ומהכבישים העמוסים לכבישים הפחות עמוסים, וזאת באמצעות שינוי שעות הנסיעה, צירי הנסיעה, עבודה מהבית, מעבר לתחבורה ציבורית או שיתופית (Car Pool) או ירוקה (אופניים וכד').

במסגרת הניסוי, משתתפים כ- 1,200 מתנדבים שברכביהם הותקנו מערכות ניטור נסיעה, אשר באמצעותם מנטרים את נסועת כלי הרכב שלהם ומתבצעת השוואה של מאפייני הנסיעה בשני מצבים: עם תמריצים כספיים ובלעדיהם, כאשר התמריצים  הכספיים מכוונים לעודד נהיגה סביבתית וחברתית וניצול מושכל יותר של תשתית הכבישים.

עד היום בוצעו ניתוחים ראשוניים של התוצאות ביחס למסיימי הניסוי. אחרוני המתנדבים צפויים לסיים את הניסוי לקראת אמצע שנת 2017. ניתוח של התוצאות המלאות והסופיות של הניסוי צפוי להסתיים בתחילת-אמצע שנת 2018. הניתוח יבוצע באמצעות גורמי מחקר המומחים בתחום.

מניתוחים ראשוניים ולא פורמליים שנערכו על בסיס שאלונים שהופצו לחלק מהמתנדבים, עולה כי מתוך 291 מתנדבים שנבדקו, 135 חוללו שינוי הנחשב שינוי משמעותי בהרגלי הנסיעה (שינוי שהוביל לירידה של 10% ויותר "בעלות" הנסיעה בהתאם למודל הרלוונטי), בעוד ש – 156 לא חוללו שינוי משמעותי בהרגלי הנסיעה.

מבין אותם אלה שחוללו שינוי משמעותי בהרגלי הנסיעה שלהם, עולה שבקרב 75 מהם השינוי נובע משינוי במועדי הנסיעה (מעבר מנסיעה בשעות הגודש לשעות פחות עמוסות), ואילו בקרב 60 מהם השינוי נובע משינוי בשימוש ברכב הפרטי (מעבר לתח"צ או נסיעה ברכב הפרטי משולב בתח"צ, נסיעה משותפת ב – Car Pool ועבודה מהבית).

 

מעורבות החברה בפרויקט כללה וכוללת בין היתר:

-       גיבוש והובלה של כלל המכרזים במסגרת הפרויקט: ובכלל זה, RFI לאיתור טכנולוגיות רלוונטיות לניטור נסיעה לצורך הניסוי (בשיתוף פעולה עם ITS  ישראל וגורמים נוספים); מכרז לבחירת חברת ניהול למיזם, מכרז לבחירת מפעילים (ספקים בעלי ציוד ניטור נסיעה דור א'), מכרז פיתוח ציוד ניטור דור ב' (ציוד ניטור שומר פרטיות). נכון ליולי 2016 הושלמו כלל המכרזים בקשר עם הפרויקט.

 

-            גיוס מתנדבים: סיוע בגיוס המתנדבים, השתתפות בגיבוש מסמכי ההצטרפות, סיוע בכתיבת התכנים לאתר האינטרנט הייעודי (http://www.goingreen.org.il/) שבאמצעותו בוצעה ההצטרפות לניסוי ועוד.

 -       מעורבות במיתוג הפרויקט ובעניינים הקשורים בפרסומים ויח"צ של הפרויקט (רלוונטי בעיקר לשלבים המוקדמים של הפרויקט). 

-       ניהול שוטף וליווי כלל ההתקשרויות במסגרת הפרויקט: לרבות ההתקשרויות עם חברת הניהול (חברות מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ), המפעילים - ספקי מערכות הניטור (איתוראן, מוטורולה, טרפילוג ו – ISR Corp.), וכן ספקים, יועצים ומומחים בתחומים שונים הרלוונטיים לניסוי.

 

-       מתן שירותים משפטיים שונים בקשר עם הניסוי: כגון רישום מאגרי מידע, הגנת הפרטיות, אתר האינטרנט, אבטחת מידע, רישום סימן מסחר ועוד.

 

-       הפעלת חברת הניהול וטיפול מול חברת הניהול בסוגיות שונות הקשורות בניהול הניסוי: כגון התקשרויות מול מתנדבים וטיפול במחלוקות מולם, טיפול בבעיות ומחלוקות מול המפעילים והספקים שונים, ניהול התקציב ורכישות שונות, מתן מענה לפניות ציבור המגיעות לחברת הניהול ועוד.

 

-      השתתפות בישיבות צוות הניסוי, קיום פגישות תקופתיות עם חברת הניהול, הכנה דו"חות פעילות וסיכומים בקשר על הניסוי עבור גורמים שונים ועוד.

 

כל פעילות החברה בפרויקט נעשתה ונעשית בתיאום מלא עם צוות ההיגוי של הפרויקט ועם מרכז הפרויקט.

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE