חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת מחלפים
 
 
 
 

דירקטוריון החברה מונה, נכון לחודש אוקטובר 2018, את החברים הבאים:

מר חוסאם בשארה - יו"ר הדירקטוריון
מר עקיבא רום
גב' רונית אבן זהב מייטין
גב' לירון גנות-שפירא
גב' ענת מילוסלבסקי כחלון
מר דב נרדימון
מר ראני חאג' יחיא
גב' סיגל שאלתיאל - הלוי
גב' סיגל דדון - לוי


בעלי התפקידים בחברה:

מר דן שנבך - מנכ"ל
מר שימי אברהם - סמנכ"ל זכיינות
מר שלמה זומר - סמנכ"ל כלכלה וכספים
גב' טליה ירושלמי, עו"ד - סמנכ"ל יועצת משפטית
מר דני ירס - סמנכ"ל הנדסה, מהנדס ראשי
גב' שולמית מלכא - מזכיר החברה וראש אגף ארגון רגולציה וקשרי ממשל
מר עוזי אמיתי - סמנכ"ל נכסים
מר איציק אורון - סמנכ"ל רק"ל חיפה - נצרת
גב' הדס יפה - מנהלת אגף משאבים ומנהל
עו"ד ליאור אניס - אחראית על יישום חוק חופש המידע, אחראית פניות הציבור ורכזת נגישות.

בחברה מועסקים כ - 45 עובדים

 
 
 
 
 
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE