חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת מחלפים
 
 
 
 


פסק דין תקימי - תוקפה של תמ"א - מיום 26.01.15

בפס"ד חד משמעי בעניין חוצה ישראל נ' הועדה המקומית קרית אתא, מיום 26.1.15 קבל ביהמ"ש המחוזי בחיפה (כב' השופט אברהם אליקים), את  ערעורה של חברת כביש חוצה ישראל כנגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא ומהנדס הועדה, וביטל פסק דינו של  בימ"ש לעניינים מקומיים בקריות, אשר אישר צו הפסקה מינהלי שהוציאה הועדה המקומית בחודש יוני 2014, כנגד המשך עבודות מקדמיות לסלילת הקטע הצפוני (קטע 3) בכביש 6 אשר בתחום קרית אתא, בתואנה כי מדובר בעבודות טעונות היתר בניה.

ביהמ"ש המחוזי מאמץ את טיעוני החברה, ולצד הפגמים הרבים שבגוף הצו נשוא ההחלטה, אף מותח ביקורת קשה על התנהלות הועדה המקומית, אשר לאחר שהתנגדותה לתכנית נדחתה, המתינה "בקצה העיקול" לצורך עצירת העבודות בעילות סרק, תוך שימוש לרעה בסמכות המינהלית שנמסרה לידיהם, ע"י הוצאת צווי הפסקה מינהליים רצופים בלא שפנו לבית המשפט לשם אישורו.

ביהמ"ש המחוזי גם מותח ביקורת על ביהמ"ש לעניינים מקומיים בקריות, אשר שם עצמו "מתכנן על" ואיפשר תקיפה עקיפה של הוראות התמ"א, תוך שהוא נכנס לבירורן של סוגיות שאינן בתחום סמכותו העניינית ואשר חורגות ממסגרת הדיון. לסיכום קובע ביהמ"ש המחוזי כי תמ"א 31/א/3 שמכוחה מבוצעות העבודות, הינה תכנית מפורטת שהעבודות על פיה פטורות מהיתר בהתאם להוראת סע' 261(ד) לחוק התכנון והבניה ולפיכך רשאית החברה לשוב מידית לביצוען.  

 

 לעיון בכתבות עיתונאיות בנושא, ראו:

"שופט מקומי נטל לעצמו סמכויות בג"ץ", News1, מיום 28.1.15

"הוועדה המקומית פעלה משיקולים זרים כשהפסיקה עבודות בכביש 6", ידיעות המפרץ מיום 30.1.15

 
 
 
 
 
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE