חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

תתל 22ג' - השלמות למסילה המזרחית

 
 
 
מפת מחלפים
מן התקשורת
סרטון חוצה ישראל
הצטרפו לדיוור הישיר
 
 
 
 

PDF_2הוראות התוכנית

PDF_2תת"ל 22 ג' - חוות דעת סביבתית

מסמכי התוכנית -

1_-NOF

2_-NOF

7_-NOF

MIVNEE_DERECH

חוות דעת עצים בוגרים אגרונום

מצב מוצע-איתור 1

מצב מוצע-איתור 2

מצב מוצע-איתור 3

מצב מוצע-איתור 4

מצב מוצע-איתור 5

מצב מוצע-איתור 6

מצב מוצע-איתור 7

מצב מוצע-איתור 8א

מצב מוצע-איתור 8ב

1_-ORECH

1_-TN

1-MEUSHAR

2_-ORECH

2_-TN

3_-TN

3-ORECH

4_-TN

4-MEUSHAR

4-ORECH

4-ORECH-RO

5_-MEUSHAR

5_-TN

6_-MEUSHAR

6_-ORECH

6_-TN

7_-TN_1

2_-MEUSHAR

4_-NOF

4-MEUSHAR

6_-MEUSHAR

6-NOF

7_-MEUSHAR

7_-TN

8_-MEUSHAR

8_-NOF

8_-TN

3_-MEUSHAR

תשריטי חוות הדעת הסביבתית-

תשריט 2 – תשריט מצב מאושר חיבור מזרחי לגשר טירה דרום

תשריט 4 - נספח נופי של החלופה המועדפת חיבור מזרחי לגשר טירה דרום

תשריט 5 – תשריט תנועה ותיאום מערכות חיבור מזרחי לגשר טירה דרום

תשריט 7 – תשריט מצב מאושר הוספת תוואי דרך גישה לתחמש, במחלף אייל

תשריט 10 - נספח נופי של החלופה המועדפת דרך הגישה לתחמש אייל

תשריט 11 – תשריט תנועה ותיאום מערכות דרך הגישה לתחמש אייל

תשריט 17- נספח נופי של החלופה המועדפת תוואי גישה מערבית לתחנת אלעד

תשריט 18 – תשריט תנועה ותיאום מערכות תוואי גישה מערבית לתחנת אלעד

תשריט 20 – תשריט מצב מאושר הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים

תשריט 24 – תשריט תנועה ותיאום מערכות הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים

תשריט 26 – תשריט מצב מאושר הרחבת רצועת המסילה מול מזור

תשריט 23- נספח נופי של החלופה המועדפת הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים

תשריט 33- נספח נופי של החלופה המועדפת דרך גישה לבית עלמין רינתיה

תשריט 34 – תשריט תנועה ותיאום מערכות דרך גישה לבית עלמין רינתיה

תשריט 36– תשריט מצב מאושר הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה 121

תשריט 40 - נספח נופי של החלופה המועדפת הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה 121

תשריט 42 – תשריט מצב מאושר הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רשת

תשריט 45 - לצפייה בקובץ יש לפנות לחברת כביש חוצה ישראל dorit@hozeisrael.co.il

 
 
 
 
 
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE